ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน


ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
พญ.กัณต์ณภัสสร์     ปราการนพคุณ เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันจันทร์          เวลา 07.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร         เวลา 07.00 – 21.00 น.
 • วันพุธ              เวลา 07.00 – 21.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา 07.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา 07.00 – 17.00 น.
นพ.ธนากร               คุรุอุตสาหะ เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันศุกร์            เวลา 20.00 – 09.00 น.

นพ.สุทธิศักดิ์           รัตนสุวรรณ

เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันอาทิตย์        เวลา 20.00 – 07.00 น.

ทีมรามา นพ.ทศพรและทีม

เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันเสาร์             เวลา 09.00 – 21.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา 09.00 – 21.00 น.

พญ.นวัสน์               หิรัญย์จิรากร

ฉุกเฉิน
 • วันพฤหัสบดี       เวลา 20.00 – 07.00 น.

นพ.ภีมณพัชญ์        ธนชาติวิศิษฐ์

ฉุกเฉิน
 • วันจันทร์            เวลา 20.00 – 07.00 น.
พญ.จุฑามาศ          พันธุยศยรรยง ฉุกเฉิน
 • วันอังคาร           เวลา 20.00 – 07.00 น.

พญ.กัลยากร           ฉิมเล็ก

ฉุกเฉิน
 • วันพุธ                เวลา 20.00 – 07.00 น.

นพ.ชนาวุฒิ             คณิตสรพันธุ์

เวชปฏิบัติทั่วไป ER

ฉุกเฉิน

 • วันจันทร์            เวลา 17.00 – 21.00 น.
 • วันพฤหัสบดี       เวลา 17.00 – 21.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 11/05/2560

สถานที่ตั้ง แผนกฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถาม โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกฉุกเฉิน 20,21 แฟกซ์ 02 – 5860024