ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม 1


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

ทพ.กรีย์ธร               ธีรานุตร ทันตกรรมทั่วไป
 • วันอาทิตย์         เวลา 09.00 – 18.00 น.
ทพญ.ณัฏฐ์กฤตา      อัคริมาธนาฉัตร ทันตกรรมทั่วไป
 • วันพฤหัสบดี       เวลา  10.00 – 20.00 น.                                     (สัปดาห์ที่ 1,3)
 • วันพฤหัสบดี       เวลา  13.00 – 20.00 น.                                     (สัปดาห์ที่ 2,4,5)
ทพญ.ภิญญดา         วิทยาสุข ทันตกรรมศัลยกรรม
 • วันอังคาร           เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์               เวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.วินิรมล            ศรีวัฒนา ทันตกรรมศัลยกรรม
 • วันอาทิตย์          เวลา 09.00 – 18.00 น.                                      (อาทิตย์ที่ 2,4)
 • วันอาทิตย์           เวลา 13.00 – 18.00 น.                                     (อาทิตย์ที่ 1,3)
ทพ.ดร.ชิษณุ             แจ้งศิริพันธ์ ทันตกรรมจัดฟัน
 • วันเสาร์               เวลา 13.00 – 18.00 น.                                     (เสาร์ที่ 1,3)
ทพญ.เพ็ญศินี           เสริฐคัมภ์ศร ทันตกรรมประดิษฐ์
 • วันจันทร์              เวลา  9.00 – 20.00 น.
ทพ.ไพฑูรย์               โรจนรัตน์ ทันตกรรมประดิษฐ์
 • วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00 – 20.00 น.
ทพญ.เสริมศิริ            สุภากรณ์  ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์               เวลา 09.00 – 18.00 น.
ทพญ.ธนวดี               พัฒนาภินันท์ ทันตกรรมปริทันตวิทยา
 • วันพฤหัสบดี        เวลา 09.00 – 15.00 น.
ทพญ.ฐิติมา               ธนาลาภสกุล ทันตกรรมเด็ก
 • วันอังคาร          เวลา 10.00 – 15.00 น.
ทพญ.หทัยรัตน์  รื่นอารมณ์  ทันตกรรมจัดฟัน
 • วันพุธ               เวลา  16.00 – 19.00 น.                                    (สัปดาห์ที่ 2,4)
ทพญ.ทัชภร  เขียวสอาด ทันตกรรมประดิษฐ์
 • วันพุธ              เวลา  17.00 – 20.00 น.
ทพญ.สุชาดา      ศังขวณิช ทันตกรรมปริทันตวิทยา
 • วันอังคาร        เวลา 10.00 – 17.00 น.
ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก
 • วันเสาร์           เวลา 13.00 – 17.00 น.                                     (เสาร์ที่ 1,3)
ทพญ.ศิวพร ธนรัตน์เดชากร ทันตกรรมทั่วไป / รักษาโรคเหงือก
 • วันจันทร์          เวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์ ทันตกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์            เวลา 09.00 – 20.00 น.                                     (เสาร์ที่ 2,4,5)
 • วันอาทิตย์       เวลา 09.00 – 20.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 17/07/2562

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกทันตกรรม ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
แผนกทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 3  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ 2322, 2331


หนึ่งความคิดเห็นบน “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม

ปิดการแสดงความเห็น