ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม 1


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม

 

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

ทพ.กรีย์ธร               ธีรานุตร ทันตกรรมทั่วไป
 • วันอาทิตย์         เวลา 09.00 – 18.00 น.
ทพญ.ณัฏฐ์กฤตา      อัคริมาธนาฉัตร ทันตกรรมทั่วไป
 • วันพฤหัสบดี       เวลา  10.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์               เวลา  10.00 – 17.00 น.
ทพญ.ภิญญดา         วิทยาสุข ทันตกรรมศัลยกรรม
 • วันอังคาร           เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์               เวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.วินิรมล            ศรีวัฒนา ทันตกรรมศัลยกรรม
 • วันอาทิตย์          เวลา 09.00 – 18.00 น.                                       (อาทิตย์ที่ 2,4 ของเดือน)
 • วันอาทิตย์           เวลา 13.00 – 18.00 น.                                      (อาทิตย์ที่ 1,3 ของเดือน)
ทพ.ดร.ชิษณุ             แจ้งศิริพันธ์ ทันตกรรมจัดฟัน
 • วันเสาร์               เวลา 13.00 – 18.00 น.        (เสาร์ที่ 1,3 ของเดือน)
ทพญ.เพ็ญศินี           เสริฐคัมภ์ศร ทันตกรรมประดิษฐ์
 • วันจันทร์              เวลา  9.00 – 20.00 น.
ทพ.ไพฑูรย์               โรจนรัตน์ ทันตกรรมประดิษฐ์
 • วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00 – 20.00 น.
ทพญ.เสริมศิริ            สุภากรณ์  ทันตกรรมรักษาราก
 • วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์               เวลา 09.00 – 18.00 น.
ทพญ.ธนวดี               พัฒนาภินันท์ ทันตกรรมโรคเหงือก
 • วันพฤหัสบดี        เวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.ฐิติมา               ธนาลาภสกุล ทันตกรรมเด็ก
 • วันอังคาร            เวลา 10.00 – 15.00 น.(อังคารที่ 2,3,5 ของเดือน)
ทพญ.หทัยรัตน์  รื่นอารมณ์  ทันตกรรมจัดฟัน
 • วันจันทร์             เวลา  09.00 – 14.00 น.   (จันทร์ที่ 3 ของเดือน)
 • วันพุธ                 เวลา  16.00 – 19.00 น.   (พุธที่ 2,4 ของเดือน)
ทพญ.ธันวดี  คูสำราญ ทันตกรรมปริทันตวิทยา
 • วันศุกร์               เวลา 14.00 – 18.00 น. (ศุกร์ที่ 2,3,4 ของเดือน)
ทพญ.ปวีณา  วงศ์นภากาญจน์ ทันตกรรมทั่วไป
 • วันพุธ               เวลา 09.00 – 20.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 10/07/2561

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกทันตกรรม ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกทันตกรรม อาคาร 1 ชั้น 6  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกทันตกรรม 1314 แฟกซ์ 02 – 5860024


หนึ่งความคิดเห็นบน “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม

ปิดการแสดงความเห็น