ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกระดูกเเละข้อ 1


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกระดูกเเละข้อ

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

 นพ.นิธิพงศ์          ปิยาวรานนท์

กระดูกและข้อ
 • วันจันทร์           เวลา  09.00 – 18.00 น.
 • วันอังคาร          เวลา  09.00 – 18.00 น.
 • วันพุธ               เวลา  09.00 – 18.00 น.
 • วันพฤหัสบดี      เวลา  09.00 – 18.00 น.
 • วันศุกร์              เวลา  09.00 – 18.00 น.

 นพ.นันทวัฒน์       รักษมณี

กระดูกและข้อ, ข้อไหล่
 • วันจันทร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.

 นพ.ธนเนตร์          ศศิวงศ์ภักดี

กระดูกและข้อ, ข้อเข่า
 • วันอังคาร          เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์             เวลา  12.00 – 15.00 น.
 พญ.ธัญญวัฒน์      สายสงเคราะห์ กระดูกและข้อ, กระดูกและข้อในเด็ก
 • วันศุกร์              เวลา  17.00 – 20.00 น.

 นพ.ดุลวิทย์            ตปนียากร

กระดูกและข้อ
 • วันอาทิตย์         เวลา  09.00 – 12.00 น.

 นพ.เหรียญชัย         นามมนตรี

กระดูกและข้อ
 • วันอาทิตย์         เวลา  13.00 – 17.00 น.
 นพ.ชวรัฐ                จรุงวิทยากร กระดูกและข้อ, ข้อสะโพกและข้อเข่า
 • วันเสาร์             เวลา  09.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ.สัญญา             ประชาพร

ศัลยกรรมกระดูก Microsurgery        เอ็น ประสาท ( ตามนัด )

 • วันศุกร์              เวลา  13.00 – 15.00 น.
 นพ.จักรพงษ์       อรพินท์ กระดูกและข้อ, ข้อเท้า
 • วันพฤหัสบดี     เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.ภาสนันต์            สุคันธนาค กระดูกและข้อ
 • วันอาทิตย์         เวลา  17.00 – 20.00 น.
พลเอก นพ.ชูศักดิ์    สุวรรณศิริกุล กระดูกและข้อ
 • วันพฤหัสบดี      เวลา  08.30 – 11.00 น.
พลโท นพ.ดุษฏี    ทัตตานนท์ กระดูกและข้อ
 • วันศุกร์               เวลา  08.30 – 11.30 น.
 • วันจันทร์            เวลา  08.30 – 11.30 น.
นพ.เอกรินทร์ จริยโกศล กระดูกและข้อ
 • วันพุธ               เวลา  08.00 – 12.00 น.
 • วันพุธ               เวลา  13.00 – 15.00 น.
นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร กระดูกและข้อ
 • วันเสาร์              เวลา  14.00 – 17.00 น.
 • วันอาทิตย์          เวลา   13.00 – 17.00 น.
นพ.กฤตเมธ สิริพฤกษา กระดูกและข้อ
 • วันเสาร์                เวลา  08.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์            เวลา  08.00 – 12.00 น.
นพ.จิตติศักดิ์  ทิมแจ้ง กระดูกและข้อ
 • วันศุกร์              เวลา  16.00 – 20.00 น.
 ปรับปรุงวันที่ 19/06/2562

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกกระดูกเเละข้อ ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกกระดูกเเละข้อ อาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกกระดูกเเละข้อ 1220,1226 แฟกซ์ 02 – 5860024


หนึ่งความคิดเห็นบน “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกระดูกเเละข้อ

ปิดการแสดงความเห็น