ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกผิวหนัง


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกผิวหนัง

 

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

 พญ.จุฑานุช         กาญจนศร

  ผิวหนัง
 • วันจันทร์                 เวลา  09.00 – 12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี           เวลา  10.00 – 14.00 น.
 • วันศุกร์                   เวลา  10.00 – 14.00 น.
 • วันอาทิตย์              เวลา  11.00 – 14.00 น.

 พญ.สิรินทร์ญา      นวสิทธิโสภณ

  ผิวหนัง
 • วันอังคาร                เวลา  10.30 – 15.30 น.
 • วันพุธ                     เวลา  10.30 – 15.30 น.

 นพ.สมยศ             กิตติมั่นคง

  ผิวหนัง
 • วันอังคาร                เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์                    เวลา  17.00 – 20.00 น.
 พญ.นพนฤภร        โรงสะอาด   ผิวหนัง
 • วันพุธ                     เวลา  16.00 – 19.00 น.
 • วันเสาร์                   เวลา  10.00 – 14.00 น.
 นพ.ชนาธิป            เดชวาณิชย์กุล   ผิวหนัง
 • วันจันทร์                 เวลา  10.30 – 16.00 น.

 พญ.ผ่องเพ็ญ     ศิริโชติยะกุล

  ผิวหนัง
 • วันจันทร์                 เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันอาทิตย์              เวลา  13.00 – 18.00 น.

 พญ.ฐาปณัญศ์    วงษ์จิราษฏร์

  ผิวหนัง
 • วันพุธ               เวลา  10.00 – 18.00 น.

 พญ.อังคณา    สถาวรวงศ์

  ผิวหนัง
 • วันอังคาร                 เวลา  9.00 – 16.00 น.
 • วันศุกร์                   เวลา  12.00 – 18.00 น.

 พญ.ธาญมาส    แก้วสนิท

  ผิวหนัง
 • วันพฤหัสบดี           เวลา  17.00 – 20.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 12/09/2561

  *** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกผิวหนัง ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกผิวหนัง อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 3  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ แผนกผิวหนัง 2302,2331 แฟกซ์ 02 – 5860024