ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกผิวหนัง


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกผิวหนัง

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

พญ.จุฑานุช         กาญจนศร

  ผิวหนัง
  • วันพฤหัสบดี           เวลา  10.30 – 14.00 น.
  • วันศุกร์                   เวลา  10.30 – 14.00 น.
  • วันอาทิตย์              เวลา  12.00 – 14.00 น.

 พญ.สิรินทร์ญา      นวสิทธิโสภณ

  ผิวหนัง
  • วันพุธ                     เวลา  11.00 – 15.00 น.

 นพ.สมยศ             กิตติมั่นคง

  ผิวหนัง
  • วันอังคาร                เวลา  17.00 – 20.00 น.
  • วันศุกร์                    เวลา  17.00 – 20.00 น.
 พญ.นพนฤภร        โรงสะอาด  ผิวหนัง
  • วันพุธ                     เวลา  16.00 – 19.00 น.
  • วันเสาร์                   เวลา  10.00 – 14.00 น.
 พญ.อังคณา    สถาวรวงศ์
ผิวหนัง วันอังคาร                 เวลา  9.00 – 15.00 น.
วันศุกร์                   เวลา  12.00 – 18.00 น.
 พญ.รวิวรรณ  มหาคุณากร ผิวหนัง วันอังคาร                     เวลา 09.00 – 13.00 น.
วันพุธ            เวลา  09.00 – 13.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,4)
พญ.นันทพัฒน์    ชิติรัตนทรีย์

    ผิวหนัง วันจันทร์                เวลา  09.00 – 16.00 น.
นพ.ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์   ผิวหนัง วันจันทร์               เวลา  17.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 16.30 – 19.30 น.
นพ.ภูมิ  วิสุทธิ์จินดาภรณ์ ผิวหนัง วันพฤหัสบดี           เวลา  17.00 – 20.00 น.                               (สัปดาห์ที่ 1,3,5)

 

 

ปรับปรุงวันที่ 29/11/2562

  *** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกผิวหนัง ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกผิวหนัง อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 3  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ แผนกผิวหนัง 2302,2331 แฟกซ์ 02 – 5860024