โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง


โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง
(มะเร็งตับ, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งลำใส้ใหญ่, มะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก)

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital

cancer 27-02-58