ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกตา


ตารางออกตรวจแพทย์ คลินิกตา

 

รายชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

พญ.ทัศนีย์            ศิริกุล

 • จักษุแพทย์
 • ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ
 • กระจกตา
 • วันจันทร์           เวลา  09.00 – 12.00 น.,
 • วันอาทิตย์         เวลา  09.00 – 12.00 น.

นพ.จิรพล              สุโภคเวช

 • จักษุแพทย์
 • ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน
 • วันเสาร์              เวลา  13.00 – 15.00 น
 • วันอาทิตย์          เวลา  13.00 – 15.00 น.

นพ.ศักดิ์ชัย           ใช้กิจจา

 • จักษุแพทย์
 • ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ
 • วันพฤหัสบดี       เวลา  17.00 – 19.00 น.
 • วันเสาร์              เวลา  10.00 – 12.00 น.

พญ.อาชวี              สมาธิวัฒน์

 • จักษุแพทย์
 • ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ
 • กระจกตา
 • วันอังคาร           เวลา  09.00 – 15.00 น.
 • วันพฤหัสบดี       เวลา  09.00 – 15.00 น.

พญ.สสิพร             วัฒนเวชสกุลชัย

 • จักษุแพทย์
 • ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ
 • กระจกตา
 • วันพุธ           เวลา  09.00 – 12.00 น.
 • วันศุกร์           เวลา  1.00 – 16.00 น.

นพ.พรชัย               มไหสวริยะ

 • จักษุแพทย์
 • ศัลยกรรมจักษุฯ
 • วันเสาร์             เวลา  17.00 – 20.00 น.            (เสาร์ที่ 2, 4 ของเดือน)

นพ.ศุภวัฒน์            หงษ์สาคร

 • จักษุแพทย์
 • ศัลยกรรมจักษุฯ
 • วันจันทร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.

พญ.ณัฐธิดา            นิ่มวรพันธ์

 • จักษุแพทย์
 • ต้อกระจก
 • กระจกตา
 • วันอังคาร           เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์               เวลา  17.00 – 20.00 น.

พญ.เชาวพร            อุบลวิโรจน์

 • จักษุทั่วไป
 • วันพุธ           เวลา  17.00 – 20.00 น.

พญ.สุพิชา             วัจนะพรสิทธิ์

 • จักษุแพทย์
 • ต้อหิน
 • วันศุกร์             เวลา  09.00 – 15.00 น.

นพ.ชววัฒก์            กังวานวงศ์ไพศาล

 • จักษุแพทย์
 • วันอังคาร           เวลา  17.00 – 20.00 น.

นพ.จิรัฏฐ์            นิ่มวรพันธุ์

 • จักษุแพทย์
 • วันศุกร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.

พญ.สุชีรา           ตติเวชกุล

 • จักษุแพทย์
 • ต้อหิน
 • วันพุธ          เวลา  09.00 – 16.00 น.

พญ.รวี           รัตน์นุ่มน้อย

 • จักษุแพทย์
 • วันจันทร์          เวลา  12.00 – 16.00 น.
 • วันเสาร์          เวลา  17.00 – 20.00 น. (เสาร์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
 • วันอาทิตย์         เวลา  15.00 – 20.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 01/10/2561

            *** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกจักษุ ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกจักษุ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ แผนกจักษุ 2220 , 2221 แฟกซ์ 02 – 5860024