Office Syndrome   ออฟฟิศ ซินโดรม

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานในออฟฟิศ ต้องนั่งทำงานตลอดเวลาเคลื่อนไหวร่างกายน้อย และอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ แขน ข้อมือ หรือ ปวดร้าวขึ้นศีรษะแสดงว่าคุณกำลังประสบปัญหา
“ออฟฟิศซินโดรม”

โปรแกรมลดอาการ Office Syndrome

*   1  ครั้ง    630 บาท

*   5  ครั้ง   2,505 บาท

* 10  ครั้ง   4,780 บาท

 

ประกอบด้วย    การ  Ultrasound 2 จุด
การประคบ   Hot pack
ให้คำแนะนำ Stretching and Exercise

 

ขั้นตอน

สอบถามประวัติ      ตรวจร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาอาการปวดที่ตรงจุด พร้อมรับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนท่าทางในการทำงานที่เหมาะสม
กับตัวคุณอย่างถูกหลัก

Ultrasound         เป็นคลื่นเสียงความถี่สูง ทำให้เกิดความร้อนลึก ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณจุดปวด ลดการคั่งค้างของเสียที่ทำให้ปวด จึงช่วยลดอาการปวด
การอักเสบของเนื้อเยื่อและคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

Hot pack             การประคบความร้อน ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตในชั้นตื้นเฉพาะส่วน เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อชั้นตื้น
ลดการเกร็งกล้ามเนื้อ-การยึดรั้งของพังผืดชั้นตื้น

ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยน สิ่งแวดล้อมและอิริยาบถในการทำงาน
เรียนรู้การปฏิบัติตัวการจัดท่าทางและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความเครียดต่อกล้ามเนื้อและกระดูกจากการนั่งทำงานต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

ให้คำแนะนำ Stretching and Exercise
การยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่น ลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน ส่งเสริม
ระบบไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้น ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**หมายเหตุ**  กรณีมีการรักษาเพิ่มเติม  ขอสงวนสิทธิคิดราคาปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู-กายภาพบำบัด อาคาร 2 ชั้น 4
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ 2420, 2421