โปรแกรมคัดกรอง “ ส่องกล้อง อุ่นใจ ” (ไม่พักค้างคืน)

  • โปรแกรมนี้รวม ค่าแพทย์ ค่ายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหัตถการในห้องผ่าตัดเท่านั้น
  • โปรแกรมนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ :   ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนทำหัตถการ การตัดชิ้้นเนื้อ การส่งตรวจชิ้นเนื้อ เวชภัณฑ์/Lab/X-ray การค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
    การรักษาภาวะเลือดออก – ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ค่าแพทย์ – ค่ายาที่นอกเหนือจากการทำหัตถการในห้องผ่าตัดและยากลับบ้าน

สอบถามได้ที่ คลินิกอายุรกรรม
โทร. 02-587-0144 ต่อ 2200

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital