“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องดูแลตัวเอง”
ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลบางโพ

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างเร่งรีบ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะเป็นพิษ  จึงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ  เช่น การขาดการออกกำลังกาย  การไม่ตระหนักในการรับประทานอาหาร รวมถึงมลภาวะทางจิตใจ ขาดความสมดุลของชีวิต  ทำให้เกิดความเคยชิน  จนกลายเป็นภัยคุกคามสุขภาพได้

การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ต้องตรวจเมื่อไหร่  ตรวจอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร

                การตรวจสุขภาพนั้น ต้องตรวจทุกๆ ปี เพราะระบบการทำงานของร่างกายบางอย่างเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น  เช่น ระบบประสาทและสมอง  ระบบย่อยอาหาร   ความเสื่อมของกระดูก สายตา  ผิวหนัง  เป็นต้น   

การตรวจสุขภาพที่ดี  ต้องเหมาะสมกับ เพศ อายุ และความเสี่ยงนั้น  โดยปกติจะมีการจัดเป็นกลุ่มอายุ เพศ ในชุดแพคเกจ ทำให้ราคาประหยัด  ดังนั้นควรเลือกให้เหมาะกับตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เป็นการประเมินภาวะโรคอ้วน  ซึ่งโรคอ้วนเป็นพื้นฐานของโรคอื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า โรคหัวใจ


 2. การวัดความดันโลหิต เพื่อดูเสี่ยง โรคความดันโลหิต  โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และอัมพาต


3. การเอกซเรย์ทรวงอก Chest-x-ray เพื่อดูว่ามีก้อนหรือจุดผิดปกติในปอดหรือไม่  และดูขนาดของหัวใจ สำหรับมะเร็งปอด การตรวจเอ็กซเรย์ปอดบางครั้งก็ไม่สามารถบอกได้อย่างละเอียด


   4. การเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าต่างๆ
                      ● ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)  คือ การตรวจปริมาณ และรูปร่างของเม็ดเลือดแดง  เพื่อบ่งชี้ภาวะของโลหิตจางและการตรวจนับเม็ดเลือดขาว เพื่อดูการติดเชื้อและภูมิต้านทานของร่างกาย
                      ● การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด Glucose   เพื่อทำการคัดกรองกลุ่มที่เสี่ยงโรคเบาหวานและประเมินการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
                      ● การตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด Hemoglobin A1C   การตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของเดือนที่ผ่านมาเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและประเมินการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
                      ● การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol  เป็นการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเส้นเลือดสมองและโรคความดันโลหิตสูง
HDL-Cholesterol ไขมันชนิดดีทำหน้าที่ป้องกัน   LDL และ Cholesterol ไปสะสมที่เส้นเลือด
 LDL-Cholesterol ไขมันชนิดไม่ดีทำหน้าที่ควบคุมระดับไขมันในเลือดเพื่อป้องกันการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ
Triglyceride  ไตรกลีเซอไรด์ได้จากการสังเคราะห์ที่ตับ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงได้แก่ การไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐาน การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป
                      ● การตรวจวัดระดับยูริกในเลือด Uric Acid  ระดับยูริกในเลือดที่สูงกว่ามาตรฐาน สาเหตุของโรคเก๊าท์ โรคนิ่วในไต
                      ● การตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)  วัดระดับปริมาณของเสีย Creatinine  ที่ร่างกาย ปกติจะสามารถขับออกไปได้ หากมีโรคไตจะมี Creatintine สูง
                      ● การตรวจการทำงานของตับ  SGOT เป็นเอนไซม์ที่พบในตับ ไต กล้ามเนื้อ หัวใจ SGPT เป็นเอนไซม์ที่พบมากในตับ พบน้อยในกล้ามเนื้อ หัวใจ ตับอ่อน    เมื่อตับเกิดโรค มีการทำลายหรือการอักเสบของตับ  จะทำให้มีการหลั่งเอนไซม์ SGOT, SGPT ออกมาสู่กระแสเลือดมากขึ้น ทำให้ตรวจพบมีระดับสูงขึ้นกว่า
                      ● การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ      
   ● การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง  เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งตับ ที่สะสมอยู่ในเลือด           

           5. การตรวจปัสสาวะ Urine Examination การ ตรวจปัสสาวะเป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ เริ่มตั้งแต่การตรวจสี ความใส ความเป็นกรด ด่าง และการตรวจหาสารต่างๆที่จะปนมาในปัสสาวะ

           6. การตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood การ ตรวจคัดกรองการเกิดมะเร็งลำไส้ มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ตั้งแต่ระยะแรก หากพบว่ามีเลือดปนใน อุจจาระต้องทำการตรวจเพิ่มเติมโดยการส่องกล้องเพื่อตรวจทางเดินอาหารโดย ละเอียด

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพอย่างไร

     • งดอาหารก่อนมารับการตรวจสุขภาพ  8-10 ชั่วโมง     น้ำเปล่าและยาประจำตัว สามารถรับประทานได้
     • ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนมารับการตรวจ   24- 48 ชั่วโมง
     • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ
     • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งพยาบาล ก่อนรับการตรวจ
     • ไม่ควรสูบบุหรี่ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ เพราะจะทำให้ความดันโลหิตสูงเกินจากปกติ
     • หากรับประทานยาประจำ หรืออาหารเสริมบางชนิดอยู่ ควรแจ้ง แพทย์ก่อนตรวจสุขภาพ เพราะยาและอาหารเสริมบางชนิด มีผลต่อ ผลการตรวจเลือด, ผลการตรวจปัสสาวะ หรือ ผลการตรวจอุจจาระ

ด้วยความห่วงใย ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลบางโพ

โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพ

checkup-1checkup-3checkup-6 checkup-2checkup-4 checkup-5Close-up of stethoscope on desk with doctor using laptop in background. The female doctor is sitting at desk in hospital. The focus is on stethoscope in foreground.

Share this :