จมูก  เป็นอวัยวะสำคัญของใบหน้า  เพราะเป็นจุดเด่นที่สุด  ลองสังเกตดูถ้าจมูกมีรูปทรงสวยงาม ได้รูป มีสัดส่วนความสูงโด่งที่พอเหมาะ   ใบหน้านั้นก็จะมีความสวยงามตามไปด้วย   คนไทยซึ่งเป็นชาวเอเชียมักมีจมูกแบนไม่โด่งเท่ากับชาวตะวันตก  ด้วยเหตุนี้การเสริมจมูกให้โด่งสวยจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน

การเสริมจมูก

การเสริมจมูกเป็นศัลยกรรมตกแต่งที่มีการทำกันมากที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะเสริมให้ใบหน้าดูโดดเด่นมากขึ้น การผ่าตัดไม่ซับซ้อนมากนัก ได้ผลดีและมีภาวะแทรกซ้อนน้อย  กรณีมีปัญหา ก็สามารถผ่าตัดแก้ไขได้ใหม่ไม่ยุ่งยาก

เทคนิคการผ่าตัดในปัจจุบันที่ยังคงมีความนิยมกันทั่วไปคือ การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน  เพราะซิลิโคนที่ใช้มีความบริสุทธิ์สูง และเป็นชนิดที่ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น แพทย์เลือกใช้ซิลิโคนจากแหล่งมาตรฐานจากอเมริกา ตัวซิลิโคนจึงมีปฏิกิริยาต่อร่างกายคนเราน้อย ร่างกายสามารถรับและหุ้มตัวซิลิโคนและยึดอยู่กับเนื้อเยื่อได้ดี อายุการใช้งานของซิลิโคนที่ใช้เสริมจมูก จะอยู่ไปได้ตลอดชีวิต ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขใหม่ เว้นแต่ว่าอยากทำการเปลี่ยนหรือแก้ทรงใหม่

ขั้นตอนการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยซิลิโคนถือเป็นการผ่าตัดเล็ก หลังทำไม่จำเป็นต้องนอนพักค้างคืนที่โรงพยาบาล ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยแพทย์จะให้ยานอนหลับช่วยลดความกังวล และฉีดยาชารอบจมูก ทำการเปิดแผลบริเวณขอบรูจมูกยาวประมาณ 1-2 ซ.ม. เพื่อสร้างช่องว่างที่สันจมูกใต้เยื่อหุ้มกระดูกจมูกแล้วใส่แท่งซิลิโคนที่แพทย์ได้ปรับแต่งทรงให้เข้ากับใบหน้าของแต่ละคนแล้วเข้าไป เมื่อจัดวางซิลิโคนเรียบร้อยแล้วก็ทำการเย็บปิดแผล หลังจากนั้นดามจมูกด้วยพลาสเตอร์หรือเฝือกเพื่อป้องกันจมูกและลดอาการบวมหลังผ่า การผ่าตัดเสริมจมูกใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง แพทย์จะนัดติดตามอาการอีกครั้งประมาณ 7-14 วัน

การดูแลหลังผ่าตัด

โดยทั่วไปแล้วมักไม่จำเป็นต้องมีการปิดแผลบริเวณจมูกเลย สามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยที่คนทั่วไปอาจไม่สังเกตเห็นความผิดปกตินอกจากอาการบวม แต่แพทย์ส่วนใหญ่นิยมใช้พลาสเตอร์ปิดบริเวณสันจมูกหรือใช้เฝือกดามบริเวณสันจมูกด้วย เมื่อกลับถึงบ้านให้ประคบเย็นรอบจมูกประมาณ 2-3 วัน เพื่อลดอาการบวมและไม่ให้มีเลือดออก

ในช่วง 4 สัปดาห์แรก วัสดุยังไม่เกาะแน่น สามารถขยับจัดรูปทรงให้เข้าที่ได้ หลังจากนั้น 1 เดือน สามารถโดนหรือจับจมูกได้เป็นปกติ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

พบได้น้อยมากหากได้รับการผ่าตัดมาอย่างถูกต้องและมีการดูแลที่ดีพอ แต่อย่างไรก็ดีอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ก็อาจเกิดขึ้นได้

  • จมูกที่เสริมไว้เอียง ถ้าตรวจพบในระยะ 1-2 สัปดาห์แรก แพทย์อาจช่วยดัดให้เข้าที่ได้ ถ้าเกิดภายหลังอาจเกิดจากการชนหรือกระแทกบริเวณจมูก จะไม่สามารถดัดให้เข้าที่ได้ง่าย อาจจะต้องทำการผ่าตัดใหม่
  • จมูกอักเสบ สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้ามีการติดเชื้อบริเวณที่ผ่าตัดหรือบางครั้งเกิดจากการอักเสบของผิวหนังบริเวณใกล้เคียง เช่น เป็นสิวบริเวณจมูก บ่อยครั้งที่มักเกิดจากการเสริมจมูกที่โด่งเกินไป เกิดการแดงที่บริเวณปลายจมูก และเกิดการอักเสบตามมา

เหมาจ่ายผ่าตัดศัลยกรรมจมูก 

  1. เสริมจมูก ครั้งแรก                            14,900  บาท
  2. เสริมจมูก พร้อมแก้ไข                       18,900  บาท
  3. ตัดแต่งปีกจมูก                                 14,900  บาท
  4. เสริมจมูกครั้งแรกพร้อมตัดปีก            18,900  บาท
  5. เสริมจมูกแก้ไขพร้อมตัดปีก               22,900  บาท

หมายเหตุ   :  ราคาเหมาจ่ายรวมค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทั้งหมด, ค่ายากลับบ้านและ ค่าตัดไหมโดยแพทย์

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
• แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามเพิ่มเติม คลินิก หู คอ จมูก  ชั้น 2 อาคาร 2
โทรศัพท์ 02-587-0144 ต่อ 2220,2221

 

Share this :