สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต / องค์กรต่างๆ

โรงพยาบาลบางโพ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ มอบสิทธิประโยชน์ ด้านสุขภาพ สำหรับผู้ถือบัตร

บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย

K bank
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย.2566

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์

 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2565

บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,022 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2565

บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,020 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2564
 • หมดอายุ

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,020 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2564
 • หมดอายุ

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย

 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,020 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2564
 • หมดอายุ

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรี

 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,020 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2564
 • หมดอายุ

เงื่อนไขการใช้บัตร
 • แสดงบัตรก่อนใช้บริการ / ชำระเงิน
 • กรณีซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพทุกรายการ / รายการแพคเกจ  ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
 • ดูรายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ special wellness 2022

Share this :