สลายต้อกระจก รักษาด้วยคลื่นความถี่สูง ผ่าตัดต้อหิน ผ่าตัดต้อเนื้อ ตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์ จักษุวิทยา คลินิกจักษุ ราคา ค่าบริการ โรงพยาบาลบางโพ bangpo hospital