รู้ทัน….ป้องกัน ข้อเข่าเสื่อม Knee Osteoarthritis

ภาวะข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการสึกกร่อนและเสื่อมสภาพของผิวกระดูกอ่อนของข้อเข่าทำให้เกิดอาการปวด ขาโก่งผิดรูป เดินลำบาก รู้ก่อน ป้องกันก่อน… น.พ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขา ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม