น.พ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขา ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
โรงพยาบาลบางโพ

สอบถามและปรึกษาได้ที่
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ อาคาร 1 ชั้น 2
โทร. 02 587 0144 ต่อ 1220

Share this :