จะแยกได้อย่างไร? ระหว่างโรคกระเพาะหรือมะเร็งกระเพาะอาหาร อาการลักษณะใด วิธีป้องกัน และวิธีการรักษา สามารถไขข้อสงสัยขั้นเบื้องต้นได้จากวิดีโอนี้เลยค่ะ เพราะการป้องกันดีกว่าการรักษา #โรงพยาบาลบางโพ#มะเร็ง

นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์
อายุรแพทย์ ทางเดินอาหารและตับ

สอบถามเพิ่มเติม  02 587 0144  ต่อ 2200 คลินิกอายุรกรรม