พญ.อังคณา สถาวรวงศ์

Angkana Sathaworawong, M.D.

Specialty :

  • ตจวิทยา DERMATOLOGY
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันอังคาร เวลา 9.00 – 15.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 12.00 – 18.00 น.