พญ.สิรินทร์ญา นวสิทธิโสภณ

Sirinya  Nawasitisopon, M.D.

  Specialty :

  • ผิวหนัง
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Diplema Course in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
  • Fellowship Training in cutaneous and laser surgery สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันอังคาร                เวลา  10.30 – 15.30 น.
  • วันพุธ                     เวลา  10.30 – 15.30 น.