พญ.รวมหทัย  มหาวินิจฉัยมนตรี

Ruamhathai  Mahavinitchainontri, M.D.  (ว.43715)

Specialty :

  • อายุรกรรมประสาทวิทยา NEUROLOGY
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 55
  • อายุรกรรมประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 61
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันจันทร์             เวลา 08.00 – 16.00 น.
  • วันอังคาร            เวลา 08.00 – 16.00 น.
  • วันพุธ                 เวลา 08.00 – 16.00 น.
  • วันพฤหัสบดี       เวลา 08.00 – 16.00 น.
  • วันอาทิตย์          เวลา 08.00 – 16.00 น.