พญ.มณฑิรา  ลิ้มรุ่งยืนยง

Monthira  Limrungyeunyong, M.D.

 

 

Specialty :

  • อายุรกรรมโรคหัวใจ
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ.2559
วันเเวลาออกตรวจ :

  • พุธ             17.00-20.00 น.

Share this :