พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ

Panchita  Rasameesurawuttikun, M.D.

 

 

Specialty :

  • อายุรศาสตร์
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันเเวลาออกตรวจ :

  • จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น
  • อาทิตย์          เวลา 13.00 – 20.00 น.