พญ.พรนภา สันติภิรมย์กุล

Pornnapa Santipiromkul, M.D.

Specialty :

  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กำลังศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันเเวลาออกตรวจ :

      • เสาร์           เวลา   08.00-13.00 น. (สัปดาห์ที่2,4)
      • เสาร์           เวลา   20.00-06.00 น. (สัปดาห์ที่2,4)

Share this :