พญ.ผ่องเพ็ญ     ศิริโชติยะกุล

M.D.

Specialty :

  • ผิวหนัง
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

วันเเวลาออกตรวจ :

  • จันทร์        เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์     เวลา  13.00 – 18.00 น.