พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล

Tasanee  Sirikul, M.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:  

  • จักษุวิทยา
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร 

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)                                                             โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ                                                   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเวลาออกตรวจ

  • จันทร์                   เวลา   09.00 – 12.00  น.
  • พุธ                       เวลา   14.00 – 16.00  น.
  • ศุกร์                      เวลา   10.00 – 12.00  น.  (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน)
  • อาทิตย์                 เวลา   09.00 – 12.00  น.

Share this :