พญ.จุฑานุช กาญจนศร
Juthanuch Karnchanasorn, M.D. อายุรศาสตร์ ผิวหนังและเลเซอร์ Internal Medicine ตารางแพทย์ หมอ โรงพยาบาลบางโพ bangpo hospital