พญ.รวิวรรณ  มหาคุณากร

Rawiwan  Mahakunakron, M.D.

Specialty :

  • ผิวหนัง
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • Diploma course in Dermatology and Dermatosurgery
  • Clinical fellow in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง
วันเเวลาออกตรวจ :

  • พูธ                  เวลา 09.00 – 13.00 น.
  • พฤหัสบดี         เวลา 14.00 – 20.00 น.