พญ.จุฑานุช     กาญจนศร

Juthanuch   Karnchanasorn, M.D.  (ว.27231)

พญ.จุฑานุช         กาญจนศร Specialty :

 • ตจวิทยา DERMATOLOGY
 • ผิวหนังและความงาม  General Dermatology and Cosmetic Dermatology
Language Spoken :

 • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :Master in Dermatology

 • Boston University School of Medicine, USA

Fellowship in Dermatology

 • Harvard University, USA

Fellowship in Cosmetic and Laser Dermatology

 • Mount Sinai Hospital, Miami, USA

Certificate in Dermatologic Laser and Surgery

 • New York University School of Medicine, USA

Certificate in Cosmetic and Surgical Dermatology

 • C. Skin and Laser Center, Michigan, USA
วันเเวลาออกตรวจ :

 • วันพฤหัสบดี           เวลา  12.00 – 15.00 น.
 • วันศุกร์                   เวลา  12.00 – 15.00 น.
 • วันอาทิตย์              เวลา  12.00 – 15.30 น.