พญ.ขวัญจันทร์  ขัมพานนท์

Kwanjun Khambanonda, M.D.

Specialty :

 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken :

 • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกียรติประวัติ/รางวัล :

 • ชนะเลิศรางวัลที่1 2001 Australian National Chemistry Quiz
 • ตัวแทนประเทศ 10 คนสุดท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา พ.ศ.2546
 • รางวัลแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานดีเด่น รพ.ระนอง ประจำปี 2553
 • ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนดูงานสาขา Pediatric endocrinology ที่ UCLA,USA ปี 2557
วันเเวลาออกตรวจ :

  • จันทร์           เวลา   08.00-17.00 น.
  • อังคาร          เวลา   08.00-17.00 น.
  • พุธ               เวลา   08.00-17.00 น.
  • พฤหัสบดี      เวลา   12.00-17.00 น.
  • ศุกร์              เวลา   12.00-20.00 น.
  • เสาร์           เวลา   08.00-13.00 น. (สัปดาห์ที่2,4)