เป็นภาวะติดเชื้อในช่องคอ มีโอกาสเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เด็กมีแนวโน้มที่จะเป็นต่อมทอนซิลอับเสบ
มากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของต่อมทอนซิลทำงานมากที่สุดในช่วงก่อนเข้าวัยเจริญพันธ์ุ
ผู้ใหญ่ที่มีการอักเสบของต่อมทอนซิลเรื้อรังอยู่บ่อยครั้งจำเป็นต้องได้รับการรักษา

เมื่อมีอาการเหล่านี้ การผ่าตัด คือ ทางออกที่ดีที่สุด
– ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังเป็นๆ หายๆ
– ต่อมทอนซิลอักเสบรุนแรง เกิดฝีรอบๆ ต่อมทอนซิล
– สงสัยเนื้องอกที่ต่อมทอนซิล
– ต่อมทอนซิลมีขนาดโตมาก จนอุดกั้นทางเดินหายใจ มีอาการนอนกรน
– มีก้อนนิ่วที่ต่อมทอนซิล ทำให้มีกลิ่นปาก

ผ่าตัดทอนซิล Tonsillectomy นอนพักโรงพยาบาล 1 คืน   46,000.-
การผ่าตัดใช้เวลาไม่นานประมาณ 30 นาที ไม่มีแผลบริเวณใบหน้า ศีรษะหรือลำคอ

สอบถามเพิ่มเติม คลินิกหู คอ จมูก
โทร.02-587-0144   ต่อ 2220

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
• แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า