นอนกรน-01

แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร 2 ชั้น 4 : โรงพยาบาลบางโพ                                                                                                                 สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-587-0144 ต่อ 2200
ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital