ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วยวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค  ลดความเสี่ยงในการพักรักษาโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา  การฉีดวัคซีนไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นที่ควรได้รับ  ผู้ใหญ่ก็เช่นกัน วัคซีนอาจไม่ไกลตัวอย่างที่คุณคิด เพราะโรคติดเชื้อหลายชนิดป้องกันได้ถ้าคุณมีภูมิต้านทานที่ดี  การได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถปกป้องคุณและคนที่คุณรักได้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีโรคประจำตัว  เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)                  1  เข็ม         849  บาท    (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)
  • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก  (HPV vaccine)                     3 เข็ม      7,800 บาท    (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)
  • วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ  (Hepatitis A Vaccine)    1  เข็ม      1,200  บาท    (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)
  • วัคซีนโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal Vaccine)   1  เข็ม      3,250  บาท   (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)
  • วัคซีนอีสุกอีใส  Varicella (Chicken pox)                1  เข็ม      1,700  บาท
     (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)
  • วัคซีนโรคงูสวัด (Zoster Vaccine)                              1  เข็ม      5,555  บาท   (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

สอบถามเพิ่มเติม  02-587-0144   ต่อ    ศูนย์ตรวจสุขภาพ   2300
คลินิกอายุรกรรม      2200
คลินิกกุมารเวช       2401

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและระบาดเป็นประจำ โดยไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุจะมีความรุนแรงกว่าคนอายุน้อย และเกิดภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย และคนที่มีโรคประจำตัว เช่น ปอดอักเสบ ภาวะหัวใจขาดเลือด และภาวะหัวใจวาย มีอัตราการนอนโรงพยาบาล และอัตราการเสียชีวิตสูง

แนะนำฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปี ปีละครั้งในสายพันธุ์ ที่ระบาดในปีนั้น ในช่วงปลายฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาว

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก  (HPV vaccine)

มะเร็งปากมกลูกมีสาเหตุจากการติดเชื้อ ซึ่งเป็นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจแปปสเมียร์ เป็นการตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูก ไม่เพียงแต่เพศหญิงแค่นั้นที่ติดโรคเชื้อไวรัสเอชพีวีได้ ผู้ชายก็สามารถติดเชื้อชนิดนี้ได้เช่นกัน  ปัจจุบันเราสามารถลดช่องความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยการฉีดป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก  (HPV)

แนะนำ สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 – 45 ปี  สำหรับ อายุ 9-14 ปี 11 เดือน ฉีด 2 เข็ม 
ตั้งแต่อายุ  15-45 ปี ฉีด 3 เข็ม   สามารถป้องกันการติดเชื้อภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม

วัคซีนอีสุกอีใส  Varicella (Chicken pox)  
โรคอีสุกอีใสเป็นโรคติดเชื้อที่ผู้ป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก  แต่บางครั้งอาจมีอาการรุนแรงได้ ทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบ และภาวะสมองอักเสบ อาจทำให้ผู้ป่วยมีความพิการหรือเสียชีวิต มีภาวะแทรกซ้อน สำหรับเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่  ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และหญิงตั้งครรภ์

แนะนำให้ฉีดในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน ควรแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส 2 ครั้ง 

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ  (Hepatitis A Vaccine)

เป็นโรคตับที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ซึ่งมักจะพบในอุจจาระของคนที่เป็นโรคตับอักเสบเอ และมักจะติดต่อโดยการใกล้ชิดกับคนที่เป็น หรือจากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบเออยู่ ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบเอ สามารถแพร่เชื้อให้กับบุคคลใกล้ชิดได้ง่าย

ฉีดได้ตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป และในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

วัคซีนโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal Vaccine)

เชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส เป็นเชื้อที่มีความรุนแรงสูง และเป็นสาเหตุหลักของโรคปอดอักเสบ รวมถึงเป็นสาเหตุของไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ทีมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคมะเร็ง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ที่ได้รับยากดภูมิ และผู้ป่วยที่ไม่มีม้าม อาจติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และติดเชื้อในกระแสเลือด

ควรฉีดวัคซีนโรคปอดอักเสบ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือในผู้ป่วยอายุ 19-64 ปีที่มีโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

วัคซีนโรคงูสวัด (Zoster Vaccine)

โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสอีสุกอีใสที่เคยได้รับมาในอดีต เมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือเจ็บป่วย ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง จึงกลับมาเป็นในรูปงูสวัด ซึ่งเป็นตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท ก่อให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน และปวดแสบเรื้อรังแม้ไม่มีรอยโรคแล้ว นอกจากนี้ ยังอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ตาอักเสบ ตาบอด หูอักเสบ หูหนวก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และปอดอักเสบ ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้

ควรฉีดในผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม