นพ.เอกรินทร์  จริยโกศล

Akarin  Jariyakosol, M.D.

Specialty :

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ  Orthopaedics
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
  • วิทยาศาสตร์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพุธ                เวลา  08.00 – 12.00 น.    เวลา  13.00 – 15.00 น.

Share this :