นพ.อภิชาต สุดาทิศ

Apichart  Sudatis, M.D.  (ว.38405)

Specialty :

  • อายุรศาสตร์  Internal  Medicine
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • วทบ.วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ พ.ศ.2540
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2556
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันเสาร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.

Share this :