นพ.สุรัตน์  ปราณีนรารัตน์

Surat  Praneenararat, M.D.

 

 

Specialty :

  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
วันเเวลาออกตรวจ :

  • จันทร์ – ศุกร์        08.00-17.00 น.
  • เสาร์                    08.00-13.00 น.