นพ.วิชิต  วิเศษธนากร

Wichit  Wisettanakorn, M.D.

  Specialty :

 • สูตินรีเวช
 • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
Language Spoken :

 • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • วุฒิบัตรสูตินรีเวช
 • Fellowship in Reproductive Endocrinology
 • Certificate of International Workshop on Endoscopic Single Site Surgery
วันเเวลาออกตรวจ :

 • จันทร์        09.00-15.00 น.
 • อังคาร       09.00- 19.00 น.
 • พุธ            09.00-15.00 น.
 • พฤหัสบดี   13.00-15.00 น.
 • ศุกร์           09.00-15.00 น.
 • เสาร์          13.00-16.00 น.