นพ.ธัญ ยิ่งยงยศ

Tan  Yingyongyos, M.D.

  Specialty :

  • โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พบ.,วว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
วันเเวลาออกตรวจ :

  • จันทร์-อังคาร     9.00 -16.00 น.
  • พุธ                     9.00 -19.00 น.
  • พฤหัสบดี – ศุกร์  9.00 -16.00 น.