นพ.ณัฐพงศ์  วิบูลย์ศิริชัย

Nattapong  Wiboonsirichai, M.D.  (ว.36433)

นพ.ณัฐพงค์ web Specialty :

  • อายุรกรรมโรคปอด
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันจันทร์             เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • วันอังคาร            เวลา 08.30 – 20.00 น.
  • วันพุธ                  เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • วันพฤหัสบดี         เวลา 08.30 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์            เวลา 09.00 – 13.00 น.