ทพ.กรีย์ธร  ธีรานุตร

Dr. Kreethorn Teeranutr.  (ท.2051)

Specialty :

  • ทันตกรรมทั่วไป
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี           เวลา  17.00 – 20.00 น.