ทพญ.ภิญญดา  วิยาสุข

Dr. Pinyda Vidtasuk (ท.11083)

Specialty :

  • ทันตศัลยกรรม เชี่ยวชาญด้าน ORAL  SURGEON
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • doctor of dental surgery ( honours ) , chulalongkorn university
  • Grad.dip.in clin.sc. (oral and maxillofacial surgery) , chulalongkorn university
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันอังคาร           เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • วันพุธ                เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • วันศุกร์               เวลา 09.00 – 17.00 น.

Share this :