ต้อหิน (Glaucoma)

เป็นโรคตาที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคนี้ โดยเฉพาะในระยะแรก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะทำให้ตาบอดได้ในที่สุด

a201205-34-01  a201205-34-02  a201205-34-03

(ข้อมูลเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2555)