ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์สุขภาพหัวใจ

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

นพ.วิวัธน์             พู่พรอเนก อายุรกรรมโรคหัวใจ
  • วันอังคาร         เวลา  09.00 – 15.00 น.
  • วันพฤหัสบดี    เวลา  09.00 – 15.00 น.
  • วันศุกร์            เวลา  09.00 – 15.00 น.
  • วันเสาร์           เวลา  09.00 – 15.00 น.
  • วันอาทิตย์       เวลา  09.00 – 15.00 น.
นพ.อนุสิทธิ์          ทัฬหสิริเวทย์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
  • วันจันทร์      เวลา  09.00 – 15.00 น.                                    (สัปดาห์ที่1,2,4,5)
นพ.ชาญวิทย์        วุฒิชัยประดิษฐ์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
  • วันอังคาร        เวลา  09.00 – 15.00 น.                                   (สัปดาห์ที่2,3,4,5)
พญ.มณฑิรา          ลิ้มรุ่งยืนยง อายุรกรรมโรคหัวใจ
  • วันพุธ             เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.นันทพล          ชุติมาพงศ์รัตน์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
  • วันเสาร์           เวลา  09.00 – 15.00 น.                                    (สัปดาห์ที่1,3)
พญ.อุดมลักษณ์         ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อายุรกรรมโรคหัวใจ
  • วันอาทิตย์       เวลา  17.00 – 20.00 น.                                   (สัปดาห์ที่2,3,4,5)
ปรับปรุงเมื่อ 01/07/62

***ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่คลินิกอายุรกรรม***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง คลินิกอายุรกรรม อาคารศูนย์การเเพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ คลินิกอายุรกรรม 2200, 2201, 2202 แฟกซ์ 02 – 586-0024

Share this :

One Thought on “ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์สุขภาพหัวใจ”

Comments are closed.