ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
พญ.กัณต์ณภัสสร์     ปราการนพคุณ เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันจันทร์          เวลา 07.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร         เวลา 07.00 – 21.00 น.
 • วันพุธ              เวลา 07.00 – 07.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา 07.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา 07.00 – 09.00 น.
 • วันเสาร์            เวลา 07.00 – 21.00 น.
พญ.ณิชกานต์   เจนกุลประสูตร เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันจันทร์          เวลา 17.00 – 21.00 น.
พญ.ภัทริน     บุญนำ เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันจันทร์            เวลา 20.00 – 07.00 น.
 • วันพุธ              เวลา 17.00 – 21.00 น.
 • วันเสาร์            เวลา 20.00 – 09.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา 20.00 – 07.00 น. (สัปดาห์ที่ 2, 4)
นพ.เบญจ์  พรวิลาวัณย์  เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันพฤหัสบดี     เวลา 17.00 – 21.00 น. (สัปดาห์ที่ 2, 4)
นพ.ธนิสร  จันทร์วัฒรังกูล เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันพฤหัสบดี     เวลา 17.00 – 21.00 น. (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)
พญ.ญาณิสร  นันท์ชัยพฤกษ์  เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันศุกร์             เวลา 09.00 – 21.00 น.

ทีมรามา พญ.ธนภรณ์  สถาพรธนาสิน

เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันอาทิตย์         เวลา 09.00 – 21.00 น.

พญ.สุคนธา  เกื้อหนุน

เวชปฏิบัติทั่วไป ER
 • วันอังคาร           เวลา 20.00 – 07.00 น.  (สัปดาห์ที่ 3, 4, 5)
 • วันอาทิตย์        เวลา 20.00 – 07.00 น.  (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)

นพ.ศุภณัฐ   เกรียงไกรรัตน์

ฉุกเฉิน
 • วันอังคาร           เวลา 20.00 – 07.00 น.  (สัปดาห์ที่ 1, 2)
นพ.วณิช  ธุจิคุณานันท์ ฉุกเฉิน
 • วันพฤหัสบดี        เวลา 20.00 – 07.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 11/07/2562

สถานที่ตั้ง แผนกฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถาม โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกฉุกเฉิน 20,21 แฟกซ์ 02 – 5860024

Share this :