ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกระดูกเเละข้อ

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

 นพ.นิธิพงศ์          ปิยาวรานนท์

กระดูกและข้อ
 • วันจันทร์           เวลา  09.00 – 18.00 น.
 • วันอังคาร          เวลา  09.00 – 18.00 น.
 • วันพุธ               เวลา  09.00 – 18.00 น.
 • วันพฤหัสบดี      เวลา  09.00 – 18.00 น.
 • วันศุกร์              เวลา  09.00 – 18.00 น.

 นพ.ธนเนตร์          ศศิวงศ์ภักดี

กระดูกและข้อ, ข้อเข่า
 • วันจันทร์          เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันอังคาร          เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์             เวลา  12.00 – 15.00 น.

 นพ.ดุลวิทย์           ตปนียากร

กระดูกและข้อ
 • วันอาทิตย์         เวลา  09.00 – 12.00 น.

 นพ.เหรียญชัย         นามมนตรี

กระดูกและข้อ
 • วันอาทิตย์         เวลา  13.00 – 16.00 น.
 นพ.ชวรัฐ         จรุงวิทยากร กระดูกและข้อ, ข้อสะโพกและข้อเข่า
 • วันพุธ               เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์             เวลา  09.00 – 12.00 น.

นพ.ภาสนันต์         สุคันธนาค  กระดูกและข้อ
 • วันอาทิตย์           เวลา  17.00 – 20.00 น.
พลโท นพ.ดุษฏี         ทัตตานนท์ กระดูกและข้อ
 • วันจันทร์           เวลา  09.00 – 12.00 น.
 • วันศุกร์              เวลา  08.30 – 11.30 น.
นพ.เอกรินทร์         จริยโกศล กระดูกและข้อ
 • วันพุธ                เวลา  08.00 – 12.00 น.                            13.00 – 15.00 น.
นพ.ภูริพันธ์         จิรางกูร กระดูกและข้อ
 • วันพุธ                 เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์               เวลา   14.00 – 17.00 น.
 • วันอาทิตย์           เวลา  14.00 – 17.00 น.
พญ.ศศิธร   รุ่งธนาภิรมย์ กระดูกและข้อ
 • วันเสาร์                เวลา  08.00 – 12.00 น.
นพ.จิตติศักดิ์         ทิมแจ้ง กระดูกและข้อ
 • วันศุกร์                 เวลา  16.00 – 20.00 น.
นพ.โตมร         ธารพิชญ์ประเสริฐ กระดูกและข้อ
 •  วันอังคาร            เวลา 13.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี         เวลา 13.00 – 17.00 น.
นพ.จตุรงค์         บำรุงเชาว์เกษม กระดูกและข้อ
 • วันศุกร์                 เวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.จักรพงษ์     อรพินท์ กระดูกและข้อ
 •  วันเสาร์               เวลา      17.00 – 20.00 น.
 ปรับปรุงวันที่ 3/02/2563

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกกระดูกเเละข้อ ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกกระดูกเเละข้อ อาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกกระดูกเเละข้อ 1220,1226 แฟกซ์ 02 – 5860024

One Thought on “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกระดูกเเละข้อ”

Comments are closed.