ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกผิวหนัง

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

พญ.จุฑานุช         กาญจนศร

  ผิวหนัง
 • วันพฤหัสบดี           เวลา  12.00 – 15.00 น.
 • วันศุกร์                   เวลา  12.00 – 15.00 น.
 • วันอาทิตย์              เวลา  12.00 – 15.30 น.

 พญ.สิรินทร์ญา      นวสิทธิโสภณ

  ผิวหนัง
 • วันพุธ                     เวลา  11.00 – 15.00 น.

 นพ.สมยศ             กิตติมั่นคง

  ผิวหนัง
 • วันอังคาร                เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์                    เวลา  17.00 – 20.00 น.
 พญ.นพนฤภร        โรงสะอาด   ผิวหนัง
 • วันพุธ                     เวลา  16.00 – 19.00 น.
 • วันเสาร์                   เวลา  10.00 – 14.00 น.
 พญ.อังคณา    สถาวรวงศ์ ผิวหนัง
 • วันอังคาร               เวลา  9.00 – 15.00 น.
 • วันศุกร์                   เวลา  12.00 – 18.00 น.
 พญ.รวิวรรณ  มหาคุณากร ผิวหนัง
 • วันอังคาร               เวลา 09.00 – 13.00 น.
 • วันพุธ                    เวลา  09.00 – 13.00 น.
พญ.นันทพัฒน์    ชิติรัตนทรีย์     ผิวหนัง
 • วันจันทร์                 เวลา  09.00 – 16.00 น.
นพ.ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์   ผิวหนัง
 • วันจันทร์                เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันอาทิตย์              เวลา  16.30 – 19.30 น.
นพ.ภูมิ  วิสุทธิ์จินดาภรณ์ ผิวหนัง
 • วันพฤหัสบดี          เวลา  17.00 – 20.00 น.                 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.ผ่องเพ็ญ ศิริโชติยะกุล ผิวหนัง
 • วันอาทิตย์             เวลา 16.00 – 19.00 น.
นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย ผิวหนัง
 • วันพฤหัสบดี          เวลา  17.00 – 20.00 น.                 (สัปดาห์ที่ 2,4)
 • วันเสาร์                  เวลา  14.00 – 19.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 27/02/2563

  *** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกผิวหนัง ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกผิวหนัง อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 3  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ แผนกผิวหนัง 2302,2331 แฟกซ์ 02 – 5860024

Share this :