ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกศัลยกรรม Surgery

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
นพ.สมรัช            หิรัญยะวะสิต ศัลยกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์           เวลา  10.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร          เวลา  10.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ               เวลา  10.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี      เวลา  10.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์              เวลา  10.00 – 17.00 น
นพ.สมเกียรติ        เกษมธรรมคุณ ศัลยกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี       เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์               เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์               เวลา  13.00 – 16.00 น.
นพ.ปรีชา             ศิริทองถาวร ศัลยกรรมทั่วไปและใบหน้า
 • วันอังคาร           เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์              เวลา  09.00 – 13.00 น.
นพ.สวิง                ปัญจัยสีห์ ศัลยกรรมประสาท
 • วันอังคาร           เวลา  12.00 – 14.00 น.
 • วันพฤหัสบดี       เวลา  12.00 – 14.00 น.
นพ. เกียรติศักดิ์   ทัศนวิภาส ศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
 • วันพุธ                  เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.รัฐดำรง           ธรรมโชติ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • วันอาทิตย์           เวลา  17.00 – 19.00 น.
นพ.พีรดนย์           คณิตานุพงษ์ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • วันพฤหัสบดี           เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.อนุตพงษ์        ชูจันทร์ ศัลยกรรมทั่วไป
 • วันอาทิตย์           เวลา  09.00 – 13.00 น.
นพ.โดม                เจริญทอง ศัลยกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์               เวลา  16.00 – 20.00 น.
 • วันอาทิตย์          เวลา  13.00 – 16.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,3)
 • วันอาทิตย์            เวลา  13.00 – 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,4)
ทีม นพ.ปฐมพร      กังสวรางกูล ศัลยกรรมทั่วไป  (สัปดาห์ 1, 3, 5)
 • วันอาทิตย์           เวลา  16.00 – 20.00 น.
นพ.พิศาล  วิโรจนสำเริง ศัลยกรรมทั่วไป
 • วันพุธ             เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  08.00 – 17.00 น.
นพ.เกษม              ลิ้มรุ่งยืนยง ศัลยกรรมทั่วไป
 • วันพุธ                  เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.วีระชัย   ฦาชา ศัลยกรรมทั่วไป
 • วันอังคาร               เวลา  08.00 – 12.00 น.
นพ.ภิเษก  บุญธรรม ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • ปรึกษาอาการเส้นเลือดขอด 02-587-0144 ต่อ 1220
นพ.สุพพัด  บุญสุข นิติเวช
 • วันพฤหัสบดี       เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.พีรยุทธ  เฟื่องฟุ้ง  นิติเวช
 • วันจันทร์           เวลา  18.00 – 20.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 27/02/2563

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกศัลยกรรม ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนก Surgery  1220, 1226 แฟกซ์ 02 – 5860024

Share this :