ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกเวชศาตร์ฟื้นฟูและแพทย์แผนจีน

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

แพทย์

สาขา

วันเวลา

พญ.กาญจนา      ริ้วทอง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • วันจันทร์             เวลา  17.00 – 20.00 น.
  • วันพฤหัสบดี       เวลา  17.00 –  20.00 น.

นพ.ปิยวิทย์         สรไชยเมธา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • วันพุธ                เวลา  17.00 – 20.00 น.
พญ.จุไรรัตน์        บัวภิบาล เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • วันศุกร์               เวลา  17.00 – 20.00 น.
พญ. ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • วันอังคาร            เวลา  17.00 – 20.00 น.

พจ.ศรัณย์กร        สุชาณัฐ

คลินิกฝังเข็ม
  • วันพุธ                 เวลา  16.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์               เวลา  09.00 – 12.00 น.

พญ.ปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพ)
  • วันเสาร์                เวลา  09.00 – 12.00 น.

พญ.กัญญมาศ  พุ่มปรีชา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • วันอาทิตย์            เวลา  09.00 – 12.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 01/07/2562

หมายเหตุ : ควรโทรนัดกับแผนกกายภาพก่อนล่วงหน้า เพื่อทางแผนกจะทำการนัดเวลากับแพทย์ที่รักษา

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ แผนกเวชศาตร์ฟื้นฟู 2421 แฟกซ์ 02–5860024

Share this :