ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกุมารเวชศาสตร์

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
นพ.อำนาจ        จิรานุภาพ กุมารเวชทั่วไป / โรคต่อมไร้ท่อ
 • วันจันทร์                       เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันอังคาร                      เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันพุธ                           เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี                  เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันศุกร์                          เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์                     เวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.ศักดาวุฒิ     ยืนยงวิวัฒน์ กุมารเวชทั่วไป / โรคระบบประสาทและสมอง
 • วันจันทร์                        เวลา 12.00 – 20.00 น.
 • วันอังคาร                       เวลา 12.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                            เวลา 12.00 – 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี                   เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์                           เวลา 12.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์                          เวลา 08.00 – 17.00 น.                                                                (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
นพ.วิโรจน์          อารีย์กุล กุมารเวชทั่วไป /พัฒนาการเด็ก
 • วันพฤหัสบดี                    เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์                           เวลา 09.00 – 12.00 น.
นพ.วิพัฒน์         เจริญสิริวัฒน์ กุมารเวชทั่วไป
 • วันอาทิตย์                       เวลา 13.00 – 17.00 น.
พญ.อารยา        จารุวณิช กุมารเวชทั่วไป / โรคระบบประสาทและสมอง
 • วันอังคาร                        เวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.ขวัญจันทร์  ขัมพานนท์ กุมารเวชทั่วไป
 • วันจันทร์                       เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร                      เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                           เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี                 เวลา 12.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์                         เวลา 08.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์                         เวลา 08.00 – 13.00 น.                                                              (สัปดาห์ที่ 2, 4)
พญ.นลินพร ทัตตากร กุมารเวชทั่วไป
 • วันเสาร์                          เวลา 12.00 – 20.00 น.     (สัปดาห์ที่ 2)
 • วันเสาร์                          เวลา 12.00 – 17.00 น.     (สัปดาห์ที่ 4)
พญ.พรนภา  สันติภิรมย์กุล กุมารเวชทั่วไป
 • วันเสาร์                          เวลา 17.00 – 20.00 น.   (สัปดาห์ที่ 4)
พญ.ปาริฐา  พงษ์นิยะกุล กุมารเวชทั่วไป
 • วันเสาร์                          เวลา 17.00 – 20.00 น.                                                              (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.ณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ กุมารเวชทั่วไป
 • วันอาทิตย์                      เวลา 17.00 – 20.00 น.                                                              (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.ศินีนารถ  ปานขลิบ กุมารเวชทั่วไป
 • วันอาทิตย์                      เวลา 17.00 – 20.00 น.                                                              (สัปดาห์ที่ 2,4)
ปรับปรุงวันที่ 01/11/2562


*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกกุมารเวชศาสตร์ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกกุมารเวชศาสตร์ 2400 แฟกซ์ 02 – 5860024

Share this :