ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกสุขภาพสตรี

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
นพ.กุศทินญ์      บูรณะวิทย์ สูติ นรีเวชทั่วไป,    สาขา มะเร็ง นรีเวช
 • วันจันทร์          เวลา 17.00 – 20.00 น.

 นพ.วิชิต            วิเศษธนากร

 สูติ นรีเวชทั่วไป

สาขา ผ่าตัด ส่องกล้อง

 • วันจันทร์          เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • วันอังคาร         เวลา 09.00 – 20.00 น.
 • วันพุธ              เวลา 09.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์             เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • วันเสาร์            เวลา 13.00 – 15.00 น.
พญ.บุษบา          วิริยะสิริเวช   สูติ นรีเวชทั่วไป, สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์สาขา ผ่าตัด ส่องกล้อง
 • วันพฤหัสบดี     เวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.วิธิมา            พงษ์พันธ์ุเลิศ  สูติ นรีเวชทั่วไป

สาขา ผ่าตัด ส่องกล้อง

 • วันพุธ              เวลา 09.00 – 15.00 น.
พญ.เด่นนพพร      สุดใจ

 สูติ นรีเวชทั่วไป

สาขา มารดาและทารกในครรภ์

 • วันอาทิตย์         เวลา 13.00 – 17.00 น.
นพ.ณัฏฐพล         อิ่มสม-สมบูรณ์

 สูติ นรีเวชทั่วไป

สาขา มารดาและทารกในครรภ์

 • วันจันทร์           เวลา 17.00 – 20.00 น. 
 • วันศุกร์              เวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.ผณิทรา     มณีรัตน์ประเสริฐ

 สูติ นรีเวชทั่วไป

สาขา มารดาและทารกในครรภ์

 • วันเสาร์              เวลา 09.00 – 12.00 น
พล.ต.ต.พญ.ทัศนีย์     สันติกุล สูติ นรีเวชทั่วไป
 • วันพฤหัสบดี       เวลา 09.00 – 14.00 น.
 ปรับปรุงวันที่ 29/11/2562

สถานที่ตั้ง แผนกสุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4  โรงพยาบาลบางโพ นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
***ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกสุขภาพสตรี***

สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ แผนกสุขภาพสตรี 2411 แฟกซ์ 02 – 5860024

Share this :