วูบ เบลอ  เหม่อ ลอย จำความไม่ได้

 

อาการเหล่านี้อาจเกิดจากความผิดปกติของการนำกระแสประสาท

รีบวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่แรก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตรวจเช็คสมองเฉพาะด้านโรคระบบประสาทและสมอง  โดย แพทย์เชี่ยวชาญ

 

โรคลมชักหรือโรคลมบ้าหมู (Epilepsy) เป็นกลุ่มโรคทางสมอง  เกิดจากความผิดปกติของ

การนำกระแสประสาทในสมอง โรคลมชักมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และ

สังคมของผู้ป่วย  อาจมีผลกับระดับความสำเร็จทางการศึกษาและโอกาสในการทำงาน

%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%81-01

สอบถามเพิ่มเติม  อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

โทรศัพท์ 02-587-0144 ต่อ 2200

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital