Super Save 1010

โปรสุดคุ้ม วันที่ 10 เดือน 10

Super Save: 1,010.-


โปรสุดคุ้มเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ ในเดือน 10 กับชุดตรวจสุขภาพ 12 รายการ

ชุดตรวจสุขภาพ Super Save

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โรงพยาบาลบางโพ ร่วมส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพดี
เสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น Super Save ในราคาสุดคุ้ม

ชุดตรวจสุขภาพ Super Save

1,010.-

ตรวจ 12 รายการ
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล Chest X-ray
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ UA
ซื้อได้วันนี้ - 30 ตุลาคม 2563 ชื้อวันนี้ใช้ได้ถึง 30 เมษายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ 2200,2300

Share this :