โรคอันตราย ของคนอายุ  50+

วัคซีนงูสวัด 5,555 บาท   รวมค่าบริการและแพทย์แล้ว

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคงูสวัด

  • เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน
  • ผู้ทีีมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
  • มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง
  • มีความเครียดหรืออดนอน
  • ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สอบถามเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม

อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 02-587-0144 ต่อ 2200

95 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

www.bangpo-hospital.com